top of page

Ieder risico uitsluiten

Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoek ik u om uw afspraak te annuleren of te verplaatsen naar een later tijdstip.

 • Heeft u nu corona?

 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?

 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?

 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38◦C)?

 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?

 • Bent u in thuisisolatie?

 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking? Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, vraag ik u bij het betreden van de praktijk uw handen te desinfecteren met handalcohol. Dit met de alcohol dispenser in de hal. Probeer daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd binnen.

 • Kom alleen naar uw afspraak.

 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

 • We glimlachen als begroeting maar schudden geen handen.

 • Liever geen gebruik maken van het toilet.

In de behandelkamer houd ik me zoals altijd aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken.

Door het coronavirus heb ik aanvullende hygiënemaatregelen genomen!

bottom of page