top of page

Praktijk blijft open tijdens lockdown

Update 15 december 2020

"Mondzorg is zorg en geen contactberoep"

Het ministerie van VWS heeft aan de Mondzorgalliantie bevestigd dat de mondzorg geclassificeerd kan worden als zorg en niet als contactberoep. Eerder werd op de website van de rijksoverheid het beroep ‘tandartsen’ vermeld als contactberoep in het kader van een nieuwe registratieplicht voor die categorie beroepen. Voor de mondzorg geldt echter een ander wettelijk kader dan voor contactberoepen, met een professionele standaard waarin de zorg voor patiënten leidend is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Onder de contactberoepen geschaard worden is daarnaast vervelend omdat het verwarring kan opleveren bij patiënten over welke ‘coronaregels’ wel en niet gelden bij mondzorgverleners', stelt beroepsorganisatie ANT. Ook in de media worden tandartsen en andere mondzorgverleners wel eens onder contactberoepen geschaard.

Bevestiging

De Mondzorgalliantie van KNMT , ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT schrijft in een brief aan VWS zich te verzetten tegen elk signaal dat mondzorg geen zorg zou zijn en heeft het ministerie van VWS gevraagd de website van de rijksoverheid aan te passen. Dat is inmiddels gebeurd en daarin ziet de Mondzorgalliantie zich gesteund in het verzet tegen eventuele verwarring. In een gesprek van het ministerie met de voorzitters van de vier verenigingen heeft VWS bevestigd dat mondzorg zorg is en geen contactberoep.

Coronavirus

Nederlandse mondzorgverleners lopen voorop met veilig behandelen

Recent verscheen er een bericht van de World Health Organisation (WHO) die zou adviseren niet-essentiële mondzorg uit te stellen. Deze internationale berichtgeving die is overgenomen door een aantal Nederlandse media, stelt dat de WHO de kans op besmettingen in een mondzorgpraktijk te groot zou achten. De WHO doet de oproep echter aan landen die nog niet volgens een Corona-leidraad werken, zoals Nederland dit als eerste land wel deed.


Mondzorg in Nederland is ingericht op veilig werken.
In Nederland heeft de Commissie Leidraad Corona samen met het RIVM een leidraad opgesteld om op een verantwoorde manier reguliere mondzorg aan te kunnen bieden. De oproep van de WHO om een dergelijke leidraad te ontwikkelen en tot die tijd de niet-essentiële mondzorg af te schalen, toont aan dat de mondzorgsector in Nederland snel en effectief heeft gehandeld zodat patiënten niet onnodig lang van mondzorg verstoken zijn gebleven.

Bezoek aan de tandarts/mondhygiënist/tandprotheticus leidt niet tot extra besmettingen.
Daarnaast wordt onze mondzorg zorgvuldig gemonitord: het reproductiegetal is in Nederland niet gestegen in de weken nadat de mondzorg weer reguliere behandelingen is gaan uitvoeren. De berichten zoals deze in een aantal Nederlandse media zijn verschenen gaan hieraan voorbij. In feite doet de WHO een oproep aan de rest van de wereld om de Nederlandse aanpak over te nemen.

mijn beleid.jpg
bottom of page