top of page

Bijscholing

Ontwerp zonder titel.png

Kwaliteitsregister Mondhygiënisten 

Mondhygiënist is een bij de wet beschermde titel, die je alleen mag gebruiken wanneer je in het bezit bent van het diploma mondhygiënist. Mondhygiënisten die voldoen aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep, staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM). 

Het KRM is het enige openbare kwaliteitsregister van en voor mondhygiënisten. Deze organisatie stelt hoge kwaliteitseisen namens de beroepsgroep, waaronder eisen op het gebied van het volgen van na- en bijscholing.

Iedere mondhygiënist heeft een zogenaamde registratieperiode van 5 jaar. In die periode moeten zij aan de registratienormen van het KRM voldoen, om als gekwalificeerd mondhygiënist hun vak uit te oefenen. Op het gebied van na- en bijscholing bijvoorbeeld, moeten zij minimaal 160 KRM punten halen aan deskundigheidsbevordering. 

Gemiddeld wordt 1 dagdeel scholing of training met 2 tot 3 KRM punten beloond. Deelname komt volledig voor rekening van de mondhygiënist. 

GBT Certificaat.png

Guided Biofilm Therapy

Guided Biofilm Therapy (GBT-protocol) is een pijnvrije en minimaal invasieve manier van behandelen waarbij biofilm en tandsteen verwijderd wordt bij de patiënt. Deze manier van behandelen gaat in combinatie met de Airflow Profylaxis Master van EMS.

bottom of page