top of page

Tarieven

Op uw rekening vindt u alle verrichtingen terug in codes. De tarieven hiervoor zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) vastgesteld.

Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend, noch kan de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de lijst. Voor de volledige tariefbeschikking verwijzen wij naar de website van de NZa en de website van de NVM.

Het berekenen van de kosten van een samengestelde behandeling bestaat uit het combineren van (prestatie)codes. De optelsom van de tarieven die aan de codes zijn toegekend, vormt de prijs van de behandeling.

Voor behandelingen die meer dan € 150,- kosten, maken wij eerst een prijsopgave.

De complete lijst met tarieven voor 2022 kunt u downloaden via Vergoedingen vanuit de zorgverzekering - NVM Mondhygienisten - Consumenten .

bottom of page